fb
Popis fotky Hobby filatelie numismatika

Jsme smluvními partnery
České mincovny a České národní banky

Reklamační řád

Odpovědnost za vady a reklamační řád
Provozovatel e-shopu poskytuje záruku na zboží v plném rozsahu obecně platných předpisů. 


Způsob uplatnění reklamace
Kupující může reklamaci uplatnit buď ústně v naší havířovské prodejně nebo e-mailem, telefonem či jinou písemnou formou. 

Reklamace doručovacích služeb
Při převzetí si zásilku vždy pečlivě prohlédněte před dopravcem a v případě poškození obalu, nebo jakékoliv pochybnosti k jejímu stavu zásilku nepřebírejte!!!


Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají
Na neodbornou manipulaci s mincemi a medailemi v kvalitě proof, kdy došlo k jejich otevření, případně mechanickému poškození. Poškozením se rozumí také otisk prstu případně jakékoliv stopy na zrcadlové ploše mince a medaile v provedení proof (špičková kvalita). Součást mince či medaile tvoří rovněž certifikát, etue a další přebaly, jejich poškozením dochází k znehodnocení produktu a degradace na cenu kovu.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím

Záruka vrácení peněz
V souladu s občanským zákoníkem poskytujeme ochrannou lhůtu 14 dní od převzetí zásilky na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

Výjimka ze záruky vrácení peněz a odstoupení od smlouvy
Vracení peněz u investičního zlata či jiných kovů je ošetřeno výjimkou ze zákona 40/1964 Sb., odstavec 8, §53 který doslova říká: "Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele." Ve smyslu této výjimky, nevracíme peníze za investiční zlato po jeho prodeji, tedy po přijetí zásilky kupujícím. Kupující ho však může odprodat zpátky za aktuální výkupní cenu.

Podmínky pro vrácení peněz
Při zrušení objednávky Vám budou peníze vráceny do 14 dnů automaticky na účet, ze kterého byla platba provedena, po dohodě je možné peníze poslat i na jiný účet. Platí rovněž pro zásilky uhrazené formou dobírky, kdy bude vrátka rovněž zaslána na bankovní účet. 

Náhrada nákladů v případě odstoupení od smlouvy  
Peníze budou vráceny v plné výši včetně poštovného. Odstoupení od smlouvy je nepřípustné v případě nákupu investičního zlata nebo investičních mincí.
U zakázkových medailí s věnováním nebo jinou úpravou, která materiál pozmění nebo personifikuje se rovněž nedá od smlouvy odstoupit.

Adresa pro osobní převzetí, případně pro zaslání reklamovaného zboží
Petr MAĎA
Prodej investičního zlata, mincí a medailí
Šenovská 669/1, 736 01 Havířov - Šumbark 

Ochrana osobních dat
Odesláním kontaktních údajů při potvrzení objednávky na našem webu dáváte souhlas k použití Vašich osobních údajů. Zlatobezdph.cz se zároveň zavazuje, že nepředá Vámi uvedené údaje třetí straně, ani je jinak nezneužije. Výjimku tvoří pošta nebo zásilková služba, kde je nutné část údajů (jedná se pouze o jméno, příjmení a adresu) použít k úspěšnému doručení zásilky. 


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (Platforma ADR)
Kupující má právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím České obchodní inspekce jakožto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Kupující má rovněž právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím ODR platformy. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Změna všeobecných obchodních podmínek
Prodávající je oprávněn Všeobecné podmínky měnit a doplňovat, v případě, že v době změny obchodních podmínek probíhá obchod a změněné stanovy se ho přímo týkají, nebude na ně brán ohled a obchod bude dokončen podle předchozích smluvních podmínek. 
Vypracoval 30. 7. 2010 Petr MAĎA

Kontaktní informace, adresa a bankovní spojení
Petr Maďa - provozovatel prodejny, webu a e-shopu 
Tel.: 608 887 757 
E-mail: mada@zlatobezdph.cz 

Petra Pastrňáková - vedoucí prodejny 
Tel.: 776 608 460 
E-mail: prodejna@hobbyhavirov.cz 

Adresa:
Prodej investičního zlata, mincí a medailí
Numismatika a filatelie HOBBY
Šenovská 669/1, 736 01  Havířov - Šumbark 
GPS: Lokace: 49°47'29.648"N, 18°24'19.468"E
 
Otevírací doba:
Pondělí-pátek 9-17 hod., sobota 9-11 hod.
Tel. prodejna: 596 810 354 Fax.: 596 810 453
E-mail: prodejna@hobbyhavirov.cz
Web.: www.zlatobezdph.czwww.hobbyhavirov.cz
 
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Dlouhá 13
736 01 Havířov


CZK-účet: 128348663/ 0300
Název účtu PETR MADA
IBAN CZ96 0300 0000 0001 2834 8663
BIC (SWIFT) CEKOCZPP


EUR-účet: 233554995/ 0300
Název účtu PETR MADA
IBAN CZ24 0300 0000 0002 3355 4995
BIC (SWIFT) CEKOCZPP


EUR-účet pro platby na území Slovenské republiky
Číslo účtu 4009234442/ 7500 EUR
Názov účtu PETR MADA
IBAN SK25 7500 0000 0040 0923 4442
BIC (SWIFT) CEKOSKBX

Registrace:
Podnikatel je zapsán u živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy.
Č.j.: ZURZP/175/10/MIR/2 z 29. 12. 1997
Zodpovědná osoba za provoz e-shopu: Petr MAĎA
IČ: 67317146 DIČ: CZ6509191953

 

Poptavkový formulář